Lykkehuset-Herning

Lykkehuset ligger i naturskønt område i Bording.

0 ledige pladser

Ungesamtalerne er midtpunktet

Vi prioriterer generelt en genkendelig, forudsigelig og overskuelig dagsstruktur, med kontinuitet og sammenhæng. De unge har derfor et individuelt skema over ugen med deres udviklingsopgaver, interesser og aftaler, som de udformer i samarbejde med personalet. Som en del af deres individuelle ugeskema, er det af høj prioritering at de unge har minimum én ungesamtale med deres kontaktperson eller øvrigt personale. 

Samtalerne tager udgangspunkt i “Livshistorien” – “Fra fucking barndom til fed fremtid”.


Mentaliseringsbaseret tilgang

At arbejde mentaliseringsbaseret er betydningsfuldt i en socialpædagogisk praksis af flere grunde. Helt basalt handler dét at arbejde mentaliseringsbaseret om, at tilbyde de unge et naturligt udviklingsfremmende samspil således, at de unge tilegner sig de nødvendige evner og færdigheder for at kunne leve et mere meningsfuldt og stabilt liv.

Faglige kompetencer

På Lykkehuset vægter vi fagligheden højt og vores personale har derfor forskellige uddannelsesbaggrunde og erfaringer indenfor forskellige relevante områder. Derudover er det af høj prioritering, at vores personale løbende kommer på opkvalificerende uddannelser og kurser, så vi sikrer at de føler sig rustede til deres arbejde med de unge mennesker.