Faglig tilgang

De faglige tilgange og metoder som vi primært anvender i samarbejdet med de unge på Lykkehuset er: 
Den Mentaliseringsbaserede tilgang

Overordnet set handler en mentaliseringsbaseret tilgang om at støtte de unge i at udvikle deres egen mentaliseringsevne, så de vil kunne forsøge at forstå egen og andres mentale tilstand. Det indebærer en reflektion over hvilke tanker, følelser, behov og bevægegrunde der resulterer i en bestemt adfærd hos dem selv og hos andre.

Der arbejdes med at de unge bliver i stand til at se sig selv udefra og have blik for, hvordan andre ser dem. At de tilbydes et naturligt udviklingsfremmede samspil, således at de unge tilegner sig de nødvendige evner og færdigheder for at kunne leve et mere meningsfuldt og stabil liv.

NUZO (nærmeste udviklingszone)

Vi har altid øje for den enkelte unges nærmeste udviklingszone. Fokus på nærmeste udviklingszone bidrager til at der ikke stilles for høje krav til den enkelte ung og omvendt, at der ikke stilles for få krav, som bremser en potentiel udvikling. 

LOW Arousal: 

Low Arousal har som metode fokus på at den fagprofessionelle har et ansvar for at ændre egen adfærd i situationer hvor konflikter kan opstå eller er opstået, og hvor den unge har en udfordrende adfærd. Ved at være bevidst om egen adfærd og forblive i Low Arousal, kan den unges adfærd også ændres.

“Fordi ro smitter”

Den unge får mulighed for at spejle sig i den fagprofessionelles rolige kropssprog og tale, og opnå mere hensigtmæssige strategier i håndteringen af den enkelte situation, hvilket bidrager til at den unge opnår en øget selvkontrol. 

Som forebyggelse til konflikter og udfordrende adfærd hos den unge, arbejder den fagprofessionelle hele tiden på undgå konfronterende situationer og generelt konfliktoptrappende situationer.