Om os

Lykkehuset-Herning er et Børne- og Ungehjem samt midlertidig botilbud for unge, der af forskellige årsager, har været udsat for massiv omsorgssvigt og derfor har behov for særlig støtte til livet.

Den unges støttes i at udvikle tilstrækkelig selvstændighed og kompetencer ift. Den almindelige Daglige Livsførelse (ADL), udvikling af evnen til at kunne tage ansvar for eget liv – samt udvikle personlige og sociale kompetencer. Alt sammen med det formål, at den unge på sigt, kan blive i stand til at bo i egen bolig. Der inddrages ekstern behandling ved behov for fx psykologsamtaler, forebyggende samtaler vedr. misbrug, gruppeterapi mv. Med det formål at levere en så helhedsorienteret indsats som muligt ud fra den enkelte unges behov. 

Vi vægter traditioner højt

Fastelavn, Påske, Pinse, Jul og hvad der ellers for de unge og personalet kan forbindes med tidspunkter på året, hvor der gøres noget særligt ud af tiden og de aktiviteter som traditionerne er bundet op på. De unge tilbydes de traditioner, som de enten er bekendt med i forvejen eller ikke før har fejret, og personalet gør en dyd ud af at fylde så mange traditioner de kan, i de unges rygsække. Vi tror på, at traditioner er genkendelighed og dermed også tryghed i sin egen form for den enkelte ung. Nogle unge har mindre rare erfaringer med den forskellige højtider og så arbejdes der på, at tilbyde de unge positive erfaringer og positive minder omkring de forskellige højtider, som de unge kan tage med sig videre i livet. 

Traditioner behøver heller ikke kun være højtider, som i forvejen er skrevet i årskalenderen. Traditioner handler også om, at der spises pizza om fredagen, ses film om søndagen, bages pandekager til fødselsdage eller blot tales om til aftensmaden, hvordan alles dag hidtil har været. Her danner traditionerne ramme om følelsen af “hjem” og det er vigtigt at de unge selv er med til at skabe disse former for traditioner og selv forbinder disse med deres egen følelse af “hjem” på Lykkehuset.