Til pårørende

Til dig som pårørende til en ung på Lykkehuset. 

I Lykkehuset tilbyder vi hjemlige rammer i et naturskønt område. Den unge bliver mødt af faglige og kompetente medarbejdere i hverdagen. Vi møder den unge i øjenhøjde, og vores fokus er at skabe udvikling og trivsel hos den unge. Vi støtter den unge i dennes drømme gennem det pædagogiske arbejde i hverdagen.

Den unge bliver tilknyttet et skole- eller beskæftigelsestilbud og der bliver udarbejdet en ugestruktur i samarbejde med den unge. Der er rig mulighed for at tilknytte den unge i det lokale foreningsliv, hvor der er mulighed for fodbold, håndbold, skydning, ridning m.m.

På vores udendørsarealer er der i haven flere oaser, hvor man kan koble fra og slappe af eller tage sig en omgang rundbold på det store græsareal.

 

Forældre og pårørende til de unge, er altid velkomne efter aftale på Lykkehuset og det er af høj prioritering af pårørende bliver inddraget så meget som muligt i den unges hverdag. 

Kontakt-team

Når den unge flytter ind på Lykkehuset, tilknyttes den unge et kontakt-team, bestående af en mindre gruppe personaler. Kontakt-teamets ansvarsområde er afholdelse af ungesamtaler, oprettelse af, og arbejdet med delmål og indsatsmål med udgangspunkt i den unges drømme og ønsker.

Kontakt-teamet bidrager til at den unge selv kan vælge hvilken form for kontakt den unge ønsker at have til de forskellige voksen, afhængigt af relationen. Kontakt-teamet har også  overblikket over en eventuel samværsplan og den generelle løbende kontakt til forældre og pårørende. 

Husmøder

I Lykkehuset er den unge en del af huset og dagligdagen. Derfor afholdes der husmøde hver 14 dag, med fokus på at inddrage den unge i beslutninger om madplanener, aktiviteter, aftaler, indkøb m.m.

Målet med husmøderne er at inddrage den unge i et demokratisk miljø, hvor der er medbestemmelse og medindflydelse på husets dynamikker samt et forum med mulighed for at løse uoverensstemmelser og eventuelle problemstillinger gennem dialog.

Sovende nattevagt

Lykkehuset er et døgnbemandet opholdssted. Derfor er der altid en sovende nattevagt, som altid er til rådighed, hvis der skulle opstå en situation hos den unge i nattetimerne. Der bliver altid taget afsæt i husets og den unges tilstand, og derfor er der også mulighed for vågen nattevagt, når det vurderes at der er behov for det.

Den unge har altid mulighed for at komme i kontakt med den sovende nattevagt gennem afdelingens telefon, eller ved at komme ned til vagtværelset i stueetagen.

Forældresamarbejde

Lykkehusets afsæt er, at det gavner den unge bedst hvis I som forældre og vi i Lykkehuset, taler godt sammen. Derfor vægter vi et tæt samarbejde med forældre og pårørende højt,  hvor der både skal være plads til enigheder og uenigheder. 

Når den unge flytter ind, er der mange praktiske ting der skal på plads. Samtidig skal vi alle lære hinanden at kende. Der er to personaler der tilkobles den unge som primær og sekundær kontaktperson, kort efter indflytning. Det vil være dem som I som pårørende har den første løbende kontakt til og I særligt i det første stykke tid få en opdatering om ugen der er gået, for at sikre en så god start for både den unge og jer, som muligt. Herefter aftales det hvor ofte der skal kommunikeres og indenfor hvilken ramme, men I er altid velkomne til at ringe til den unges kontaktperson / kontaktpersoner eller ledelsen, hvis I har spørgsmål.